Ohleduplnost se vyplácí

Ohleduplnost se vyplácí

Společnost VODÁREK TRANSPORT rozdělila v lednu řidičům finanční prostředky, které ušetřili za spotřebu pohonných hmot za rok 2016.
Jelikož nebyla do celkové částky započítána nadspotřeba pohonných hmot, která by celkovou částku výrazně snížila, bylo možno rozdělit a vyplatit velmi slušnou částku 200 000kč.Tato částka byla rozdělena mezi řidiče podle uspořeného paliva a taky podle hodnocení Volvo Dynafleet a Mercedes FleetBoard.

Tyto tovární monitorovací systémy, přesně odpovídající parametrům vozidel, jsme využili k vybrání třech nejlepších řidičů od každé značky. Těmto pan Vodárek finanční odměnu osobně předal spolu s firemní mikinou. Za rok 2016 společnost vyplatila řidičům za úspory paliv, ekonomickou jízdu a předvídání, v rámci stanovených norem, v měsíčních prémiích celkovou částku 546 375Kč. Považujeme to za dobrý výsledek a příslib pro rok 2017. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zaměstnancům, kteří se celý rok snažili na sobě pracovat, spolupracovali s naším školitelem a byli svým stylem řízení ohleduplní nejen ke svému vozidlu, ale především k ostatním účastníkům silničního provozu, ke společnosti a životnímu prostředí.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.vodarek-transport.cz/wp-content/uploads/2017/09/20173.jpg);background-size: contain;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 340px;}